ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตรงข้ามปากทางเข้า หมู่บ้านธาราทิพย์
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
26/09/2562 09:00
26/09/2562 16:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด