ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
รีสอร์ทลีรพล อบต.แปลงยาว เทศบาลแปลงยาว วัดไผ่แก้ว
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ช่วงหน้าโรงเรียนไผ่แก้ววิทยา บริเวณไฟฟ้าดับ
รีสอร์ทลีรพล สำนักงาน อบต.แปลงยาว วัดไผ่แก้ว โรงเรียนไผ่แก้ววิทยา สำนักงานเทศบาลตำบลแปลงยาว ฟาร์มสินทวี ร้านขายวัสดุ ส.บุญอนันต์
16/05/2564 08:00
16/05/2564 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038-589007,038-589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด