ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.สระแก้ว ม.8 ต.ไทรทอง
เพื่อปฏิบัติงานตัดต้นไม้ใกล้แนวสายไฟฟ้า และเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานของพนักงาน จึงมีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
07/02/2562 09:00
07/02/2562 12:00
กฟย.ชัยบุรี
0983961090
ณัฐนนท์ ก้านทอง