ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าสำนักงานปศุสัตว์ ถึง สุภาพร คลินิค ตำบลหมากเเข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี รวมถึงตรอกซอกซอย และบริเวณใกล้เคียง
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
19/02/2564 09:00
19/02/2564 17:00
กฟจ.กระบี่
042-327-995-6
โชคอนันต์ พลราชม
ลำดับดาวน์โหลด