ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ถนนนิมมานเหมินทร์ ซอย 7 และซอยสายน้ำผึ้ง ต.สุเทพ
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
10/11/2564 09:00
10/11/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด