ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อ.บ้านฉาง
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อดำเนินการปรับปรุงหม้อแปลง บริเวณหน้าโรงเรียนอักษรศึกษา ถึง ซอยร้านประเสริฐบรุ๊ค ในวันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. - 17.00 น.
05/06/2564 09:00
05/08/2564 17:00
กฟอ.บ้านฉาง
038-601514
จันทิมา สุพรรณ์
ลำดับดาวน์โหลด