ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณลายันซอย 9 ถึง โรงแรมตรีสรา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันอังคารที่ 15 มีนาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณลายันซอย 9 ถึง โรงแรมตรีสรา ต.เชิงทะเล อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ปรับปรุงระบบจำหน่าย เปลี่ยนสายแรงสูง
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ บ้านลายัน, มนทาระ และโรงแรมตรีสรา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at Layan Soi 9 to Trisara Hotel Cherngtalay Sub-district, Thalang District, Phuket On Tuesday, 15 March 2022 from 09.00 am. - 05.00 pm.
Outage Zone : Baan Layan, Montara and Trisara Hotel
15/03/2565 09:00
15/03/2565 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร