ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หน้าโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม ถึง NOA03R - 02
พาดสาย 185 SAC ระยะทาง 1,340 เมตร
17/08/2562 08:30
17/08/2562 17:00
กฟอ.ภูเวียง
043 - 291250
ปราโมทย์ คำชา
ลำดับดาวน์โหลด