ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านหนองเชียงราน หมู่12 ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง(หน้า กสท.เถิน
ปรับปรุงระบบจำหน่าย
22/09/2564 08:00
22/09/2564 17:00
กฟอ.เถิน
0857196257
ทรงวุฒิ สุปินธรรม
ลำดับดาวน์โหลด