ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ สี่แยกบ้านน้ำตกแม่กลาง ถึง ปลายสาย(หมู่บ้านไร่ดง / หมู่บ้านห้วยกว๋าว)
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง (ปักเสาแรงสูง ขนาด 12.00 ม. แซมไลน์ จำนวน 11 ต้น)
17/05/2562 08:30
17/05/2562 16:30
กฟอ.จอมทอง
0866566460
เอกรัตน์ ยศถามี