ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมูบ้านพรนภา
ผู้ใช้ไฟทำการต่อเติมอาคารใกล้ระบบจำหน่าย ดับไฟฟ้าเพื่อแก้ไข
27/05/2564 09:00
27/05/2564 12:00
กฟจ.พะเยา
0947341211
จีรชนม์ ผลเจริญ
ลำดับดาวน์โหลด