ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เส้นข้างวัดชุมแสงไฟวิทยาลัยการอาชีพ ต.นาเริก อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานเชื่อมสายแรงสูง
15/02/2562 09:00
15/02/2562 12:00
กฟอ.พนัสนิคม
038-474387
ฉัตร ทองอตม์