ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ สี่แยกบ้านน้ำตกแม่กลาง ถึง ปลายสาย(หมู่บ้านไร่ดง / หมู่บ้านห้วยกว๋าว)
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง (ปักเสาไฟฟ้าแรงสูง ขนาด 12.00 ม. แซมไลน์ จำนวน 1 ต้น/พาดสายเคเบิลอากาศอลูมิเนียม ขนาด 50 ต.มม. ระยะทาง 0.300 วงจร-กม. พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ประกอบหัวเสา)
12/06/2562 08:30
12/06/2562 16:30
กฟอ.จอมทอง
0866566460
เอกรัตน์ ยศถามี