ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ไลน์แยกเข้าชายหาดแหลมสิงห์ ต.ปากน้ำฯ อ.แหลมสิงห์
ทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายเพื่อทำการปักเสาแซมไลน์แรงสูง และทำการเปลี่ยนสายแรงสูง
19/05/2565 09:00
19/05/2565 17:00
กฟอ.แหลมสิงห์
039-444377
ปัทมา นิยมศิลป์
ลำดับดาวน์โหลด
1ประกาศดับไฟ 19 พ.ค. 65