ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตรงข้ามนครพิงค์เวิร์คชอพ ถึง บริเวณตรงข้ามการประปาส่วนภูมิภาค ถนนวงแหวนรอบ3
ปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 เควี ใต้ไลน์สายส่ง 115 เควี
09/12/2564 08:30
09/12/2564 16:30
กฟอ.สันทราย
053-492008
ประกิต ไขปัญญา
ลำดับดาวน์โหลด