ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณตั้งแต่หน้าสำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสมุทรสาคร ถึง คลองลัดป้อม แนวถนนวิเชียรโชฏก [ผปบ. PEA Samutsakhon]
เพื่อปฏิบัติงานก่อสร้างสะพานของเทศบาลนครสมุทรสาคร
15/11/2563 08:00
15/11/2563 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด