ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.ดอนแก้ว (แยกหน้าวัดทิศใต้) ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจ่ายไฟ
14/01/2562 09:00
14/01/2562 17:00
กฟอ.แม่ริม
053299166
ศุภชัย สารเวียง
ลำดับดาวน์โหลด