ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
(แยกไลน์กำนันตี๋) ม.2,4,5 ต.นิลเพชร อ.บางเลน จ.นครปฐม
ทำการเปลี่ยนอุปกรณ์ด้านแรงสูงที่ชำรุด
25/02/2564 09:00
25/02/2564 16:00
กฟต.บางหลวง
034-300622
วิวัฒน์ วงศ์ศรี
ลำดับดาวน์โหลด