ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ซ.หมู่บ้านเจริญสุข และ ซ.6 ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
เพิ่มขนาดหม้อแปลง จำนวน 1 เครื่อง
10/08/2565 09:00
10/08/2565 16:00
กฟอ.หาดใหญ่
074-220900 , 074-806119
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ