ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
PEA ถลาง งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณปากซอยบ้านลิพอนหัวหาร ถึง หน้าโครงการบ้านเติมฝัน และ หน้าร้านริมธาร ม.8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอถลาง จะปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง ในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ในการปฏิบัติงานครั้งนี้ มีความจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน โดยมีพื้นที่งดจ่ายกระแสไฟฟ้า บริเวณปากซอยบ้านลิพอนหัวหาร ถึง หน้าโครงการบ้านเติมฝัน และ หน้าร้านริมธาร ม.8 ต.ศรีสุนทร อ.ถลาง จ.ภูเก็ต เพื่อ ผปบ. ปฏิบัติงาน ติดตั้งอุปกรณ์ตัดตอนในระบบจำหน่ายแรงสูง รหัส TLG05WR-01
มีพื้นที่กระแสไฟฟ้าดับ ดังนี้ บ้านลิพอนหัวหาร, บริษัท น้ำดื่ม เอส พี เอ จำกัด, โครงการหมู่บ้านสมบูรณ์ ทรัพย์วิลเลจ, ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ภูเก็ต, เรือนจำชั่วคราวบางโจ, วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, โครงการหมู่บ้านเติมฝัน, สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต, สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 21 ภูเก็ต, บ้านพักข้าราชการตำรวจ สภ.เชิงทะเล และร้านริมธาร
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
PEA cut off electricity for High-Voltage distribution improvement at The entrance of Soi Baan Lipon-Huahan to Baan Term Fun Village and the front of the Rim-Than Restaurant Moo 8 Srisuntorn Sub-district, Thalang District, Phuket On Monday, 22 November 2021 from 09.00 am. - 04.30 pm.
Outage Zone : Baan Lipon-Huahan, SPA Drinking Water Company Limited, Somboon-Sap Village, Regional Medical Sciences Center, Bangjo Temporarily Prison, Disaster Prevention and Mitigation Academy, Term-Fun Village, Phuket Land Development Station, Department of Skill Development 21 Phuket, Cherng-Talay Police Officer's Residence, and Rim-Than Resterant
22/11/2564 09:00
22/11/2564 17:00
กฟอ.ถลาง
0660729803
ชญานิษฐ์ นวกุลฤทธิไกร