ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
1.แนวถนนห้วยพลู วัดมะเกลือ ตลอดแนว,2.หมู่3,หมู่4,หมู่7 คลองโยง,3.ซอยราชภัฏสวนสุนันทา,4.โรงงานมังกรอลูมิเนียม,5.ซอยวัดร้าง,6.หมู่บ้านสวนเพชร อริยะ8,7.โครงการอริยะ1,2,3,9
ดับไฟเพื่อติดตั้งบายพาสไลน์แยก,เปลี่ยนลูกถ้วยแรงสูง,ติดสวิทซ์ใบมีด เพื่อแก้ข้อร้องเรียน
04/03/2561 09:00
04/03/2561 17:00
กฟอ.พุทธมณฑล
083-019-7890
พลกฤต บรรยวัสถ์
ลำดับดาวน์โหลด