ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
อ.พล
1.ปักเสา 12.00 ม.จำนวน 5 ต้น
2.รื้อถอนเสา 12.00 ม.จำนวน 5 ต้น
3.รื้อถอนเสา 8 ม.จำนวน 3 ต้น
11/08/2565 09:00
11/08/2565 16:00
กฟจ.ขอนแก่น
0897132994
สุชาติ ลีทอง
ลำดับดาวน์โหลด