ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.หนองแดง
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงต่ำบริเวณทางเข้าวัดหนองแดง
08/07/2563 08:00
08/07/2563 16:00
กฟจ.น่าน
054718120
พรเกษม วัฒนศิริ
ลำดับดาวน์โหลด