ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.2,4 บ้านบางไทร ต.บางยาง
ดับไฟฟ้าเพื่อตัดต้นไม้คร่อมสายไฟฟ้าแรงสูง ข้ามแม่น้ำบางประกง
21/08/2562 09:00
21/08/2562 13:00
กฟอ.บ้านสร้าง
0817150667
เรวัต สุดศก
ลำดับดาวน์โหลด