ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ทางเข้าหมู่บ้านดงน้อย (บ้านสรัญญา)
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
17/01/2562 14:00
17/01/2562 15:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด