ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ปากทางที่ทิ้งขยะดอยหนอง บ้านเหมืองกวัก
ดับไฟปฏิบัติงาน ปักเสา พาดสายแรงสูง ขนาด 185 sq.mm
23/07/2564 08:30
23/07/2564 17:00
กฟอ.บ้านธิ
085-0187571
เอกชนะ คาน
ลำดับดาวน์โหลด