ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่บ้านเพชรโสธร ซอย 16 สุดไลน์
บำรุงรักษาหม้อแปลงตามแผนประจำปี
16/01/2562 13:00
16/01/2562 14:00
กฟจ.ลพบุรี
036411456
ศุภจักร รักบุญ
ลำดับดาวน์โหลด