ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
เขตเทศบาลพยุห์ ฝั่งธนาคาร ธกส. จาก4 แยกพยุห์ ถึง ปากทางบ้านโนนพะยอม
ย้ายเสาหลบการก่อสร้างถนน ในเขตเทศบาลพยุห์
27/11/2564 08:00
27/11/2564 17:00
กฟจ.ศรีสะเกษ
045644335 / 14460
ยศวริศ แฝงเพชร
ลำดับดาวน์โหลด