ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณ ซอย 27 ถนนเพชรเกษม ตั้งแต่ สะพานคลอง ร.1 ถึง โรงเรียนบ้านหน้าควนลังตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
ปรับปรุงระบบจำหน่ายฯ ย้ายเสาแรงสูง ขนาด 14 ม. จำนวน 2 ต้น
20/06/2562 09:00
20/06/2562 17:00
กฟอ.หาดใหญ่
074 - 253965-69 , 074 - 220900
ปราโมทย์ ด้วงเขียว
ลำดับดาวน์โหลด
1ใบประกาศ