ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้า บ.เอราวัณ ฟู๊ด จก. แนวถนนพระรามที่ 2 (ขาเข้า กทม.) จ.สมุทรสาคร
แก้ไขเสาไฟฟ้าแรงสูงหักชำรุดเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุรถชน
24/01/2564 08:00
24/01/2564 17:00
กฟจ.สมุทรสาคร
นายอำนาจ 081-9955260,นายยุทธนา 083-3116199,034-422818,034-411818
ยุทธนา สิริวเสรี
ลำดับดาวน์โหลด