ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านขนา - บ้านขยูง
ดับไฟเพื่อปฏิบัติงานเปลี่ยนสาย 50 ACSR เป็น สาย 50 SAC
22/05/2563 09:00
22/05/2563 16:00
กฟอ.กันทรลักษ์
045-661394 , 081-9772094
ปรัชญา เกษาพันธ์
ลำดับดาวน์โหลด