ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 6 ต.รางพิกุล อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอกำแพงแสน ของดจ่ายกระแสไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย วันพฤหัสบดี ที่
26 มีนาคม 2563 เวลา12.00 น. ถึงเวลา 14.30 น. ปฏิบัติงานเสร็จก่อนกำหนด จะทำการจ่ายไฟฟ้าทันที
26/03/2563 12:00
26/03/2563 15:00
กฟอ.กำแพงแสน
034-353210,034353211
ศรัณย์ วรรณคะนึง
ลำดับดาวน์โหลด