ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
วัดพรสวรรค์ ปั้มน้ำมัน PTT ปั้มแกส คาลเท็ก มินิบิ๊กซีปากทางนิคมเกตเวย์
ย้ายเสาและเปลี่ยนสายแรงสูงเป็นสายหุ่มฉนวน ตั้งแต่วัดพรสวรรค์ ถึง ปากทางนิคมเกตเวย์
12/05/2562 08:00
12/05/2562 17:00
กฟอ.แปลงยาว
038589007,038589273
ปรีชา รัตนยโสธรา
ลำดับดาวน์โหลด