ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.คำกุง หมู่ที่5 ต.ศรีสมเด็จ อ.สมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความมั่นคงในการจ่ายกระแสไฟฟ้า
10/02/2564 08:00
10/02/2564 17:00
กฟอ.สมเด็จ
0654953996
เดชนภา ศรีทา
ลำดับดาวน์โหลด