ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านสำราญเหนือ,บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านบริเวณบ้านสำราญเหนือ,บ้านห้อม (ฝั่งขวามือไปท่าอุเทน) ฝั่งริมโขง เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
02/02/2564 08:00
02/02/2564 18:00
กฟจ.นครพนม
042516199 กฟจ.นครพนม
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด