ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
กฟส.วังสะพุง
ซ่อมแซมระบบจำหน่ายแรงสูง ไลน์หลัง LEA09S-11 ปักเสา คอร.ขนาด 12 เมตร จำนวน 5 ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบบนเสา
ปรับแต่งเสาเอนเอียง จำนวน 10 ต้น และต้นไม้ใกล้แนวระบบจำหน่ายแรงสูง
03/10/2562 09:00
03/10/2562 16:00
กฟจ.เลย
084-7912991
อดิศักดิ์ ภูผิวเดือน
ลำดับดาวน์โหลด