ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณหน้าสนามกอล์ฟนอร์ทเธิร์นรังสิต ถึงบริเวณบริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด หมู่ที่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ริมถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ)
ด้วย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประตูน้ำพระอินทร์ จะทำการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าแรงสูง บริเวณหน้าสนามกอล์ฟนอร์ทเธิร์นรังสิต ถึงบริเวณบริษัท แก้วกรุงไทย จำกัด หมู่ที่ 3 ตำบลลำไทร อำเภอ วังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ริมถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้ากรุงเทพฯ) จึงมีความจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้าเพื่อปฏิบัติงานในวันและเวลาดังนี้
1. วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 17.30 น.
2. วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 17.30 น.
ดังนั้นในช่วงเวลาดังกล่าว ท่านจะไม่มีไฟฟ้าใช้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประตูน้ำพระอินทร์ จึงขอแจ้งการดับกระแสไฟฟ้ามาเพื่อทราบ
06/06/2564 08:30
13/06/2564 16:30
กฟฟ.ประตูน้ำพระอินทร
0898087528
อภิวัฒน์ ทองอำพล