ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หม้อแปลงหน้าร้านเหมยตำระเบิดปาก
เพื่อทำการบำรุงรักษาหม้อแปลงตามวาระ
หม้อแปลงหน้าร้านเหมยตำระเบิดปาก
05/03/2564 09:00
05/03/2564 12:00
กฟภ.บางแสน
038381683,038385147,1129
ฉัตรชัย มงคล
ลำดับดาวน์โหลด