ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านเชียงยืน (ฝั่งขวามือไปท่าอุเทน ฝั่งริมโขง) ตำบลเวินพระบาท
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านเชียงยืน (ฝั่งขวามือไปท่าอุเทน ฝั่งริมโขง) เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
24/11/2563 08:00
24/11/2563 18:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด