ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าไลน์บริษัทเจ้าพระยาพืชไร อ.พรานกระต่าย วันที่ 20 พ.ค. 65
ขอดับกระแสไฟฟ้าเพื่อตัดกิ่งไม้ บริเวณหน้าไลน์บริษัทเจ้าพระยาพืชไร อ.พรานกระต่าย วันที่ 20 พ.ค. 65 ช่วงเวลา 09.00-12.00 น.
20/05/2565 09:00
11/05/2565 12:00
กฟอ.พรานกระต่าย
055-7613999
ปัญญา ฉ่อยทนง
ลำดับดาวน์โหลด