ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณชนเเดนการไฟฟ้าสมุทรสาคร ซ.เจริญสุข ถึงเล้าเป็ดเก่า ม.5 นาดี
จะทำการงดจ่ายกระเเสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว บริเวณชนเเดนการไฟฟ้าสมุทรสาคร ซ.เจริญสุข ถึงเล้าเป็ดเก่า ม.5 นาดี เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเเรงสูงเเละเเรงต่ำ
12/08/2562 08:00
12/08/2562 17:00
กฟอ.กระทุ่มแบน
034-471343 , 034-473912
ธิดา ยงวรรณกร
ลำดับดาวน์โหลด