ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
หมู่ 1 ตำบลไพศาลี
ด้วยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไพศาลี มีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ทำให้ประชาชนได้ใช้ไฟฟ้าอย่างมีคุณภาพ และเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอไพศาลี จึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว ดังนี้.-
วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2562 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.00 น. บริเวณหม้อแปลงกลุ่มฝั่งด้านป้าลั้ง จากสามแยกโกดังเจริญชัย ห้องแถวร้านเสริมสวยไปทางทิศตะวันตก ถึงร้าน ล้างอัดฉีด สะพานปูน ทั้งสองฝั่งถนน
จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้
13/11/2562 09:00
13/11/2562 16:00
กฟอ.ไพศาลี
056-259381 หรือ 065-4834835
ชฎาณัฐทิพย์ คงมณี
ลำดับดาวน์โหลด