ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ.พนาหนองหิน ม.7 ต.แชะ อ.ครบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง เชื่อมเบรกแรงสูงเสาต้น BA. จำนวน 1 จุด
25/01/2562 10:00
25/01/2562 12:00
กฟอ.ครบุรี
0858609511
โสภณ พิทยภัทร