ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ม.11 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
ดับไฟเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย 22 กิโลโวลท์ ขยายพื้นที่ระบบจำหน่าย บริเวณริมคลองชลประทานทางไปวัดส้มใหญ่ ม.11 ต.หนองขาว อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
22/11/2563 08:30
22/11/2563 16:30
กฟจ.กาญจนบุรี
034-511541, 034-512555 , 034-512556
ประสาน ประสพผล
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนผังพื้นที่ดับไฟ