ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บริเวณบ้านกุรุคุ,บ้านหนองหญ้าไซ,โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ,บ้านวังตามัว,บ้านหนองแซง(ฝั่งโรงเรียน),บ้านโนนชมพู,บ้านโชคอำนวย,บ้านหนองอีเห็น,บ้านคำสว่าง,บ้านคำสว่างน้อย ตำบลวังตามัว
PEAนครพนมจะทำการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง บริเวณบ้านพรเจริญ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้ปฏิบัติงานจึงจำเป็นต้องงดจ่ายกระแสไฟฟ้าเป็นการชั่วคราว
22/05/2563 09:00
22/05/2563 17:00
กฟจ.นครพนม
042-516199 (กฟจ.นครพนม)
บัญชา พลชา
ลำดับดาวน์โหลด