ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านนาใต้ ถึง บ้านเกาะขวัญ
1.สับเปลี่ยนWSA1S-09 บ้านเกาะขวัญ
2.ดึงต่อสายจุดสับเปลี่ยน SF6
3.สับเปลี่ยนสเปเซอร์ชำรุด
4.ตัดต้นไม้ใต้แนวสายแรงสูง
31/05/2562 09:00
31/05/2562 16:00
กฟอ.ถ้ำพรรณรา
075368622
ศุภกิจ นาคสนิท
ลำดับดาวน์โหลด