ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
ตั้งแต่ หน้าเรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ ซอยพระพุทธบาท 7,8,10,11 ถึงสี่แยกบายพาสคลองศาลา
ดับไฟเพื่อทำการเปลี่ยน คอร.ชำรุด
13/09/2562 08:00
13/09/2562 16:00
กฟจ.เพชรบูรณ์
056-711244
วรุตม์ ยุคะลา