ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านร้องอ้อ ซอย 4 บ้านชาญเมือง
ดับหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบจำหน่าย
02/12/2564 09:00
02/12/2564 16:30
กฟจ.เชียงใหม่ 2
053896129
ปวาริศ บุญทกูล
ลำดับดาวน์โหลด