ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านอ่าวพยอม ม.1 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี
ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูง บริเวณบ้านอ่าวพะยอม ม.1 ต.ไม้เค็ด อ.เมืองปราจีนบุรี จ.ปราจีนบุรี (ปากซ.แหลมหิน ถึง ซ.ศูนย์ซ่อมสีฟอร์ด)
เพื่อความปลอดภัยในการปฏิบัติงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดปราจีนบุรี จึงจำเป็นต้องดับกระแสไฟฟ้า เพื่อปฏิบัติงานใน วันที่ 5,7,9 เม.ย. 2563 เวลา 07.30 น. ถึง 16.30 น. (3 วัน)
05/04/2563 07:30
05/04/2563 16:30
กฟจ.ปราจีนบุรี
037-480464,037480462
มนตรี จันทร์ทอง
ลำดับดาวน์โหลด
1แผนที่