ประกาศดับไฟฟ้า

รายละเอียดการประกาศดับไฟ
บ้านมูเซอ ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย ถึง ปากทางเขื่อนแม่เทย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย
ดับไฟดับไฟเพื่อปฏิบัติงานปรับปรุงระบบจำหน่ายเปลี่ยนลูกถ้วยชำรุด งานMS200 ตั้งแต่บริเวณ บ้านมูเซอ ต.ม่อนจอง อ.อมก๋อย ถึง ปากทางเขื่อนแม่เทย ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย
14/09/2564 09:00
14/09/2564 17:00
กฟอ.ฮอด
0964347785
ยุทธนา ใจทนัน
ลำดับดาวน์โหลด